tim tam hong kong

Tim Tam Hong Kong. 48K likes. Tim Tam將滋味與快樂同時帶給大家! 其鬆脆的夾心餅包裹著幼滑的朱古力忌廉,加上外層的朱古力醬,讓你一啖嚐到3層滋味口感,帶給你多重

跟隨者: 48K

Tim Tam Hong Kong. 4.8 萬個讚好. Tim Tam將滋味與快樂同時帶給大家! 其鬆脆的夾心餅包裹著幼滑的朱古力忌廉,加上外層的朱古力醬,讓你一啖嚐到3層滋味口感,帶給你多重

跟隨者: 48K

Watch the latest videos from Tim Tam Hong Kong. 【抽到絕交三寶點算好?聖誕老 Tim 氹返!】 聖誕 Party 時運低,交換到絕交三寶